تاریخ انتشار: 2/5/2019 11:45:25 AM   شناسه خبر: 1040
گزارش اجمالی بیست وششمین  دورۀ جایزۀ جهانی كتاب سال

گزارش اجمالی بیست وششمین دورۀ جایزۀ جهانی كتاب سال

در این دوره پس از گزینش اولیه از میان بیش از 2700 عنوان كتاب شناسایی شده با موضوعات مختلف مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی، 244 اثر در دو بخش مذکور توسط بیش از 92 داور مورد ارزیابی قرارگرفت و سرانجام از بین 28 اثر راه یافته به مرحله پایانی، با مشورت هیات علمی، 9 کتاب به عنوان آثار برگزیده این دوره معرفی گردید.

در بخش «مطالعات اسلامی» آثاری در شاخه‌های مطالعاتی: علوم قرآنی و ترجمهٔ قرآن، هنر و معماری اسلامی، تاریخ علم، اقتصاد اسلامی، علم كلام، فقه و حقوق اسلامی، تصوف و عرفان اسلامی، تاریخ اسلام و تمدن اسلامی، فلسفهٔ اسلامی، مطالعات شیعی، اسلام معاصر، و در بخش «مطالعات ایرانی» آثاری در شاخه‌های مطالعاتی: تاریخ و جغرافیای ایران بزرگ،  تاریخ تمدن و زبان‌های ایران باستان، هنر و معماری ایران، زبان و ادبیات فارسی، صنایع دستی و صنعت گردشگری، جامعه‌شناسی ایران و ترجمه آثار اندیشمندان ایرانی، بررسی و ارزیابی شد.

کتاب‌های ارزیابی شده در این دوره به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، چینی، عربی، ایتالیایی، گرجی، ترکی، بنگالی، یونانی و فنلاندی بوده است.

برگزیدگان این دوره از کشورهای آلمان، ایتالیا، لبنان، ایرلند، روسیه، ترکیه و آمریکا هستند.