برگزیدگان دوره ۱۸

تحولات باروری در ایران پدیدآور
میمنت حسینی چاوشی
ناشر اشپرینگر شابک 9789048131976 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   18

زبان های ایرانی پدیدآور
جرنوت ویندفور
ناشر راتلج شابک 9780700711314 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   18

تاریخ علم و فلسفه در جهان اسلام پدیدآور
رشدی راشد
ناشر والتر دو گریتر شابک 9783110220780 موضوع
تاریخ علم در اسلام
دوره (ها)
   18

اسرار غیب؛ پژوهشی بر تفسیر كبیر فخر‌الدین رازی پدیدآور
ميشل لاگارد
ناشر دارالبراق شابک 9782841613991 موضوع
قرآن‌پژوهی و تفسیر
دوره (ها)
   18