برگزیدگان دوره ۱۸

تحولات باروری در ایران پدیدآور
میمنت حسینی چاوشی
ناشر اشپرینگر شابک 9789048131976 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   18

زبان های ایرانی پدیدآور
جرنوت ویندفور
ناشر راتلج شابک 9780700711314 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   18

تاریخ علم و فلسفه در جهان اسلام پدیدآور
رشدی راشد
ناشر والتر دو گریتر شابک 9783110220780 موضوع
تاریخ علم در اسلام
دوره (ها)
   18

اسرار غیب؛ پژوهشی بر تفسیر كبیر فخر‌الدین رازی پدیدآور
ميشل لاگارد
ناشر دارالبراق شابک 9782841613991 موضوع
قرآن‌پژوهی و تفسیر
دوره (ها)
   18

جاحظ؛مسلماني انسان گرا براي زمانه‌ ما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پدیدآور
طریف خالدی
ناشر ارگون شابک 9783899136760 موضوع
فلسفه
دوره (ها)
   18

پول و بانکداری اسلامی پدیدآور
ایرج توتونچیان
ناشر وایلی شابک 9780470823194 موضوع
اقتصاد اسلامی
دوره (ها)
   18

نظریه‌های فلسفی غزالی پدیدآور
فرانك گريفل
ناشر انتشارات دانشگاه آکسفورد شابک 9780199773701 موضوع
فلسفه
دوره (ها)
   18

بابل، اسطوره و واقعیت پدیدآور
اروینگ لئونارد فینکل
ناشر انتشارات موزه بریتانیا شابک 9780714111704 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   18