برگزیدگان دوره ۱۳

علم و فنآوری در اسلام پدیدآور
ناشر موسسه تاریخ علوم عربی- اسلامی شابک 9783829800723 موضوع
تاریخ علم در اسلام
دوره (ها)
   13

مطالعات منطقه‌ای اسلامی با نظام اطلاعات جغرافیاییGIS پدیدآور
اوكابه آتسویوكی
ناشر راتلج شابک 9780415332507 موضوع
تاریخ علم در اسلام
دوره (ها)
   13

عقلانیت و مداراگری در اسلام بر پایه اندیشه لسینگ پدیدآور
سیلویا هورش
ناشر ارگون شابک 9783899133769 موضوع
مطالعات اسلام معاصر
دوره (ها)
   13

اسلام به عنوان دكترین زندگی (اسلام به عنوان سیستم ایدئولوژیک) پدیدآور
استانیسلاو میخایلویچ پروزروف
ناشر انتشارات ادبیات شرق شابک موضوع
مطالعات اسلام معاصر
دوره (ها)
   13

اسلام، هنر و معماری پدیدآور
پیتر دلیوس
ناشر کنمان شابک 9783833111785 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   13

زبان تصویری شاهنامه پدیدآور
رابرت هیلن براند
ناشر اشگیت شابک 9780754633679 موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   13

ادبیات فارسی (شعر و شاعری در اوایل دوران مغول) پدیدآور
فرانسوا دو بلوا
ناشر راتلج شابک 9780947593476 موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   13

رباعیات مولانا پدیدآور
عيسى علي العاكوب
ناشر دارالفکر شابک 9781592393381 موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   13