برگزیدگان دوره ۶

جانشینی محمد (ص): پژوهشی درباره خلافت نخستین پدیدآور
ویلفرد مادلونگ
ناشر انتشارات دانشگاه کمبریج شابک موضوع
تاریخ اسلام
دوره (ها)
   6

فرهنگ چینی به فارسی پدیدآور
زین یان شن
ناشر شان ‌وو شابک موضوع
زبان و زبان شناسی ایرانی
دوره (ها)
   6

علم كلام و جامعه در قرون دوم و سوم هجری، تاریخ تفكر مذهبی در صدر اسلام پدیدآور
یوزف فان اس
ناشر والتر دو گریتر شابک 9783110118599 موضوع
معارف اسلامی
علم كلام
دوره (ها)
   6