برگزیدگان دوره ۱۴

اندیشه های سیاسی آیتالله مرتضی مطهری پدیدآور
محمود تقی زاده داوری
ناشر راتلج شابک 9780415341592 موضوع
مطالعات اسلام معاصر
دوره (ها)
   14

خاستگاه و توسعه حقوق در اسلام پدیدآور
وائل بن حلّاق
ناشر انتشارات دانشگاه کمبریج شابک 9780521005807 موضوع
فقه و حقوق اسلامی
دوره (ها)
   14

شیدایی جان؛ شهود جذبه معنوی در تنویرات ابن عربی پدیدآور
جیمز وینستن موریس
ناشر فونس ویتائی شابک 9781887752671 موضوع
تصوف و عرفان
دوره (ها)
   14

پیشینۀ هنر اسلامی پدیدآور
آلگ گرابار
ناشر اشگیت شابک 978-086078926 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   14

موسیقیِ ایران؛ پرسش ازسنّت پدیدآور
ژان دورینگ
ناشر کاسا ریکوردی شابک 9788875928001 موضوع
هنر و معماری ایرانی
دوره (ها)
   14

گفتمان میان فرهنگ‌ها: ایران و هند پدیدآور
آتول كمار سینها
ناشر آنامیکا شابک 9788179751206 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   14

نسخ خطی فارسی در كتابخانه علمی دانشگاه قازان پدیدآور
آلسو آرسلانوا آیراتوونا
ناشر دانشگاه دولتی قازان شابک موضوع
کلیات
دوره (ها)
   14