برگزیدگان دوره ۱۹

حافظ و مذهب عشق در شعر پارسی كلاسیك پدیدآور
لئونارد لوئیزن
ناشر آی. بی. تاریس شابک 0 موضوع دوره (ها)
   19

قرآن به عنوان متنی در عهد باستان متاخر؛ رهیافتی اروپایی پدیدآور
آنجلیکا نویورث
ناشر ولت‌رولیجیونن شابک 9783458710264 موضوع
علوم قرآنی
دوره (ها)
   19

سیره پیامبر: ماهیت و وثاقت پدیدآور
گرگور شولر
ناشر راتلج شابک 9780415567176 موضوع
تاریخ اسلام
دوره (ها)
   19

جهان رمزواره هنرهای اسلامی پدیدآور
پاتریك رینگنبرگ
ناشر هارماتان شابک 9782296106642 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   19

منسوجات در جهان اسلام پدیدآور
جان گیلو
ناشر تامس و هادسون شابک 9780500515273 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   19

تحلیل سنت‌های مسلمانان: پژوهشی در احادیث حقوقی و متنی پدیدآور
هارالد موتسكي
ناشر بریل شابک 9789004180499 موضوع
فقه و حقوق اسلامی
دوره (ها)
   19

مصلحت و هدف قانون: تغییرات فقه در گفتمان اسلامی از قرن چهارم تا هشتم هجری پدیدآور
فلی‌سیتاس آپویز
ناشر بریل شابک 9789004184169 موضوع
فقه و حقوق اسلامی
دوره (ها)
   19

سكه‌های نقره عصر خلفای اسلامی پدیدآور
عبدالرزاق شمس اشراق
ناشر اسپینک و پسر شابک 9786009091607 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   19

شكلگیری افكار صوفیانه در قلمرو امپراطوری عثمانی پدیدآور
جان كری
ناشر انتشارات دانشگاه ادینبورگ شابک 9780748639236 موضوع
تصوف و عرفان
دوره (ها)
   19

چشم‌اندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارس تا دریای شرق چین پدیدآور
رالف کاوز
ناشر هاراشویتز شابک 9783447061032 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   19