برگزیدگان برتر

        

بخش ویژه

استاد-گرهارد-باورینگ

استاد گرهارد باورینگ

پژوهشگر برتر بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب »

دکتر-محمدعلی-شمالی

دکتر محمدعلی شمالی

برگزیده بخش ویژه (گفتگوی ادیان) بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال

ادامه مطلب »

پدر-تیموتی-رایت

پدر تیموتی رایت

برگزیده بخش ویژه دوره بیست و چهارم: گفتگوی ادیان (اسلام و مسیحیت)

ادامه مطلب »

استاد-محمد-لگنهاوسن

استاد محمد لگنهاوسن

پژوهشگر برتر بیست و سومین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب »

استاد-نجیب-مایل-هروی

استاد نجیب مایل هروی

پژوهشگر برتر بیست و دومین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب »