برگزیدگان دوره ۱۷

سیر تحول زبانهای ایرانی؛ بررسی ساختار دستور زبانی پدیدآور
جفری هیگ
ناشر دو گریتر شابک 9783110195866 موضوع
زبان و زبان شناسی ایرانی
دوره (ها)
   17

گزیده‌ای ازعالیترین نگارگری‌های اسلامی در كلكسیون دیوید پدیدآور
كجلد فن فولسچ
ناشر موزه هنر نوین لوئیزانا و کلکسیون دیوید شابک 9788791607097 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   17

شكوه جاویدان؛ سرامیك‌های اسلامی سده‌های میانه در كلكسیون پلوتنیك پدیدآور
اُیا پانكار اوغلو
ناشر انتشارات دانشگاه ییل شابک 9780300119435 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   17

متون مصور در آثار به جا مانده در نقاشیهای اسلامی پدیدآور
آنا كُنتادینی
ناشر بریل شابک 9789004186309 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   17

امپراطوری ایران؛ منابع دست اول تاریخ هخامنشی پدیدآور
امیلی كورت
ناشر راتلج شابک 9780415436281 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   17

فرهنگ كاربردی عربی – انگلیسی قرآن كریم پدیدآور
السعید بداوی
ناشر بریل شابک 9789004149489 موضوع
کلیات
دوره (ها)
   17

اخلاق زیست‌پزشكی از دیدگاه اسلام پدیدآور
عبدالعزیز ساچادینا
ناشر انتشارات دانشگاه آکسفورد شابک 9780195378504 موضوع
تاریخ علم در اسلام
دوره (ها)
   17

فلات ایران؛ سرچشمه تمدن و الهام پدیدآور
استفانو روسو
ناشر گانژمی شابک 9788849216486 موضوع
هنر و معماری ایرانی
دوره (ها)
   17

یونان باستان و ایران باستان؛ محل تلاقی فرهنگها پدیدآور
آنتیگونی زورناتزی
ناشر رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران شابک 9789609309554 موضوع
تاریخ و تمدن ایران باستان
دوره (ها)
   17

ریشه شناسی افعال در زبانهای ایرانی (باستان، میانه و نو) پدیدآور
جان چونگ
ناشر بریل شابک 9789004154964 موضوع
زبان و زبان شناسی ایرانی
دوره (ها)
   17