برگزیدگان دوره ۱۶

ترجمه قرآن كریم به زبان آلمانی پدیدآور
عادل تئودور خوری
ناشر گوترسلوهر شابک 9783579080239 موضوع
قرآن‌پژوهی و تفسیر
دوره (ها)
   16

تاریخ مكتب اخباری پدیدآور
رابرت گليو
ناشر بریل شابک 9789047421627 موضوع
معارف اسلامی
دوره (ها)
   16

اسلام وعلم؛ منش روشنفکرانه نظام‌‌الدین نیشابوری پدیدآور
رابرت موريسون
ناشر راتلج شابک 9780415772341 موضوع
تاریخ علم در اسلام
دوره (ها)
   16

حقوق در دستگاه خلافت عباسی (هارون‌الرشید) پدیدآور
بنیامین یوكیش
ناشر والتر دو گریتر شابک 9783110924343 موضوع
فقه و حقوق اسلامی
دوره (ها)
   16

"ولیمه" ؛ تجزیه و تحلیل سوره مائده با استفاده از نظریه "بلاغت سامی" پدیدآور
میشل كویپرس
ناشر لتیلّو شابک 9782283612514 موضوع
حدیث
قرآن‌پژوهی و تفسیر
دوره (ها)
   16

دست‌نوشته‌های كهنِ زبان بلخی پدیدآور
نيكلاس سیمز- ویلیامز
ناشر انتشارات دانشگاه آکسفورد شابک موضوع
زبان و زبان شناسی ایرانی
دوره (ها)
   16

گیاه‌شناسی در خمسه‌ی نظامی پدیدآور
كريستين ون رويم بك
ناشر انتشارات دانشگاه کمبریج شابک 9780521873642 موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   16

جنگ‌افزارها و جوشن‌های ایرانی پدیدآور
منوچهر مشتاق خراسانی
ناشر لگات شابک 9783932942228 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   16

سرمنشأ نژادهای هندو – ایرانی پدیدآور
النا كازمينا
ناشر بریل شابک 9789047420712 موضوع
زبان و زبان شناسی ایرانی
دوره (ها)
   16

ترجمه دیوان حافظ پدیدآور
پیتر ایوری
ناشر آرچتیپ شابک 9781901383096 موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   16