برگزیدگان دوره ۲۷

تاریخ قصه نویسی ایران: از اوستا تا قرن 21 میلادی پدیدآور
مو هونگ یان
ناشر دانشگاه جه جیانگ شابک 0 موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   27

‌خدای‌نامگ: شاهنامۀ‌ فارسیِ میانه‌ پدیدآور
یاکو همین-آنتیلا
ناشر بریل شابک موضوع
زبان و زبان شناسی ایرانی
دوره (ها)
   27

مطالعاتی‌ در باب‌ تاریخ‌ ‌عقلانیت‌ در ایران‌ باستان‌: مشارکتی‌ در نظریۀ‌ عصرِ محوری‌ پدیدآور
گوتز کونیگ‌
ناشر هاراسویتز ورلاگ شابک موضوع
تاریخ و تمدن ایران باستان
دوره (ها)
   27

چرخش‌ روسیه‌ به‌سمت‌ ایران: شرق‌شناسی‌ در دیپلماسی‌ و خدمات اطلاعاتی پدیدآور
دنیس ولکوف
ناشر انتشارات دانشگاه کمبریج شابک 0 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   27

مبانی طبیعیات ابن سینا: منابع یونانی و نوآوری¬های عربی پدیدآور
آندرئاس لمر
ناشر دگروتر شابک 0 موضوع
فلسفه
دوره (ها)
   27