برگزیدگان دوره ۱۰

قرآن و دنیای آن پدیدآور
افیم آناتولیویچ رضوان
ناشر شرق‌شناسی سن‌پترزبورگ شابک موضوع
قرآن‌پژوهی و تفسیر
دوره (ها)
   10

مجموعه "شاهكارهای ادبیات فارسی" به زبان چینی پدیدآور
مركز پژوهشهای فرهنگ ایران در دانشگاه پكن
ناشر انتشارات ادبی و هنری هونان شابک موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   10