تاریخ انتشار: 3/8/2021 2:51:01 PM   شناسه خبر: 1056
فراخوان سومین دورۀ جایزۀ ابن‌‌سیناپژوهی

فراخوان سومین دورۀ جایزۀ ابن‌‌سیناپژوهی

به اطلاع می‌رساند دبیرخانة جایزة جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و گروه مطالعات فلسفة اسلامی و قرون وسطی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی سومین دورۀ جایزۀ ابن‌سینا‌پژوهی را برگزار می‌کنند. این جایزه به افتخار پروفسور دیمیتری گوتاس و با حمایت وی تأسیس شده است. پروفسور گوتاس، ابن‌سیناپژوه برجسته، که در سال ۲۰۱۵ برندة جایزة جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد، جایزۀ نقدی خود را به بهترین پژوهش‌های دانشگاهی یا حوزویِ فارسی دربارة ابن‌سینا اهدا کرده است.

در همین راستا، سومین دورۀ جایزۀ ابن‌سینا‌پژوهی در دو بخش برگزار خواهد شد:

الف) پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و رساله‌های سطح سه یا چهار علوم حوزوی که در زمینة فلسفه یا منطق ابن‌سینا و به زبان فارسی نگاشته شده باشد، و در فاصلۀ سال‌های 1394تا 1400دفاع شده باشد.

ب) مقالات فارسی که دربارة فلسفه یا منطق ابن‌سینا نگاشته شده باشد، و در فاصلۀ سال‌های 1394تا سال 1400منتشر شده باشد.

از مشارکت پژوهشگرانی که در دیگر کشورها پایان‌نامه یا مقاله‌ای به زبان فارسی دربارة ابن‌سینا نگاشته‌اند نیز استقبال می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند مدارک ذیل را حداکثر تا تاریخ 31/1/1400 از طریق رایانشانی ذکر شده در این فراخوان ارسال کنند:

۱. نسخۀ الکترونیکی (پی.دی.اف.) پایان‌نامه یا مقاله (هر شخص می‌تواند تنها یک اثر ارسال کند)؛

۲. تصویر مدرک کارشناسی‌ ارشد یا دکتری یا صورت‌جلسة دفاع، تأییدشده توسط دانشگاه یا مرکز آموزش عالی (در صورت ارسال پایان‌نامه)؛

۳. فهرست سوابق علمی (CV).

رایانشانی دبیرخانه: philosophy.ipm@gmail.com

تلفن دبیرخانه: 22803669

اطلاعات بیشتر در: www.bookaward.ir