تاریخ انتشار: 12/17/2018 2:33:53 PM   شناسه خبر: 1039
نتیجه نخستین دوره جایزه ابن‌سینا پژوهی

نتیجه نخستین دوره جایزه ابن‌سینا پژوهی

با تشکر از تمامی پژوهشگرانی که آثار خود را برای ما ارسال کردند، متاسفیم که به عرض برسانیم هیأت داوران هیچ رساله ای را شایسته دریافت این جایزه تشخیص نداد. اما خوشحالیم که اعلام کنیم دو رساله زیر شایسته تقدیر شناخته شدند: عنوان: جایگاه تجربه در روش شناسی علمی ابن سینا عنوان: خوانش دیدگاه ابن سینا درباره ضرورت قوانین طبیعت با نظر به ذات‌باوری معاصر

دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و گروه مطالعات فلسفه اسلامی و قرون وسطی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی نخستین دوره جایزه ابن سینا پژوهی (به افتخار دیمیتری گوتاس، ابن سینا پژوه معاصر در دانشگاه ییل) را در سال جاری برگزار کردند. این جایزه به پایاننامهها، رسالههای دانشگاهی، و رسالههای سطح ۳ یا ۴ حوزوی که در زمینه فلسفه و منطق ابن سینا و به زبان فارسی نگاشته شده باشند و

بین سال های ۲۳۳۱ تا ۲۳۳۱ از آنها دفاع شده باشد، اختصاص دارد.

با تشکر از تمامی پژوهشگرانی که آثار خود را برای ما ارسال کردند، متاسفیم که به عرض برسانیم هیأت داوران هیچ رساله ای را شایسته دریافت این جایزه تشخیص نداد. اما خوشحالیم که اعلام کنیم دو رساله زیر شایسته تقدیر شناخته شدند:

عنوان: جایگاه تجربه در روش شناسی علمی ابن سینا عنوان: خوانش دیدگاه ابن سینا درباره ضرورت قوانین طبیعت با نظر به ذاتباوری معاصر

ضمن دعوت از تمامی شرکتکنندگان عزیز در دور نخست این جایزه، به اطلاع میرسانیم که مراسم تقدیر روز دوشنبه اول مرداد ماه، از ساعت ۲۱ الی ۱۲، در سالن مرکزی موسسه خانه کتاب (به آدرس زیر)، به همراه تقدیر از کتابهای برگزیده سال، برگزار میشود. علاوه بر لوح تقدیر به هر یک از پدیدآورندگان دو پایان نامه

فوق جایزه نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال اعطا میگردد.

با سپاس گروه مطالعات فلسفه اسلامی و قرون وسطی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی

مکان: خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و خیابان شهید برادارن مظفر (صبای جنوبی)، پلاک ۲۲۱۲، طبقه اول. زمان: دوشنبه اول مرداد ۲۳۳۱، ساعت ۲۱ ال ۱۲.

ورود برای عموم آزاد است.