مایستر اکهارت؛ فلسفه اسلامی، جان مایه زایش عرفان آلمانی پدیدآور
کورت فلاش
ناشر سی. اچ. بِک تاریخ انتشار 2006 محل انتشار None شابک 9783406541827 موضوع
تصوف و عرفان
دوره (ها)
   15

توضیحات

نویسنده در سرآغاز این جمله معروف از الکساندر کویره فیلسوف و مورخ پرآوازه فرانسوی نقل کرده است: "مسلمانان مادر و مرّبی مغرب زمین اند." کورت فلاش محتوای کتاب خود را چنین بازگو می کند : کتاب من در صدد بیان جدال متأهلین مانند اکهرت و دیتریش با سنت توماس به نفع آموزه های فلسفی و عرفانی ابن رشد است . کتاب با تکیه بر شواد تاریخی و زبان شناسانه ، تصویر جدیدی از اکهارت و زمینه ی استفاده وی از منابع فلسفه اسلامی ابن رشد ، ابن سینا و فلسفه ی ابن میمون ارائه کرده است. کوشش نویسنده این است که نخست تصویر رایج از مایستر اکهارت به عنوان یک عارف را که ناشی از گم شدن آثار لاتینی کلاسیک او تا سده نوزدهم بوده تصحیح کند و نیز نشان دهد که تا چه اندازه متاثر از فضایی بوده که در آن مواضع له و علیه ارسطو و فیلسوفان مسلمانی چون ابن سینا ، و ابن رشد و فلسفه موسی بن میمون مورد بحث و مناقشه بوده است . کتاب در یک مقدمه و هشت فصل تنظیم شده است.