عدالت و جاودانگی: معرفی معنویت امام علی (ع) پدیدآور
رضا شاه کاظمی
ناشر آی. بی. تاریس تاریخ انتشار 2007 محل انتشار None شابک 9781845115265 موضوع
تاریخ اسلام
دوره (ها)
   15

توضیحات

کتاب حاضر به بررسی زندگانی امیرالمومنین (ع) و سیره رفتاری و شخصیتی ایشان می پردازد. اهمیت کتاب در آن است که نخستین کتاب نگارش یافته در موضوع خود به زبان انگلیسی است . او به شخصیت امام علی (ع) به عنوان نزدیک ترین یار پیامبر اسلام (ص) و برجسته ترین چهره اسلامی پس از ایشان می پردازد. کتاب مذکور دارای سه بخش است. در بخش نخست ویژگی های فردی امام علی (ع) معرفی شده است . بخش دوم به موضوع عدالت با محوریت نامه امام به مالک اشتر پرداخته است. بخش سوم به واقع گرایی در مبحث معنویت می پردازد .