هنر رسم الخط اسلامی پدیدآور
شیلا بلر
ناشر انتشارات دانشگاه ادینبورگ تاریخ انتشار 2006 محل انتشار None شابک 9780748612123 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   15

توضیحات

این اثر جزو معدود منابع مستند است که به مسئله خوشنویسی اسلامی در کشورهای عربی ، ترکی و ایران پرداخته و با انواع خطوط اسلامی و اهمیت متون قرآنی ، مواد و لوازم کتابت، کاغذ مخصوص، قلم ، دوات و... تصاویر ارزشمندی از نسخه های خطی کتابخانه ها و موزه های جهان را فراهم آورده است . مولف به لحاظ آشنایی کافی با زبانهای عربی و فارسی ، بخوبی از متون و منابع کهن خوشنویسی بهره برده و به انواع خطوط ، تاریخ و نحوه پیدایش هر یک در دوره های مختلف و چگونگی گسترش آنها در شرایط فرهنگ مختلف پرداخته و تقسیمات فصول کتاب را به شیوه ای بدیع مطرح نموده است . تعلیقات و توضیحات بسیار سودمند و کتابشناسی و نمایه های فنی کامل از دیگر امتیازات این اثر است. کتاب در چهار بخش و نه فصل همراه با توضیحات و تعلیقات فراوان و کتابشناسی و نمایه های فنی تدوین یافته است.