شکوه درخشان خطوط قرآن؛ هنر خط و تذهیب‌های قرآنی پدیدآور
مارتین لینگز
ناشر بنیاد دائرة المعارف اسلامی تاریخ انتشار 2005 محل انتشار None شابک 9783908153603 موضوع
قرآن‌پژوهی و تفسیر
دوره (ها)
   15

توضیحات

آشنایی کامل مولف (مارتین لینگز – متوفی 2005 میلادی) با " هنر قدسی " بطورعام و هنرهای قرآنی بطور خاص همراه با تحصیلات و آگاهی های تخصصی وی از معارف و فرهنگ اسلامی و اقامت وی در کشورهای اسلامی و تدریس هنر اسلامی در مراکز آکادمیک موجب گردیده است تا وی مجموعه ای درخشان از انواع خطوط و تذهیب های قرآنی – از صدر اسلام تا دوره های مختلف و متعلق به سرزمینهای گوناگون – از خود به يادگار گذارد که در نوع خود کم نظیر است و مقدمه عالمانه وی درقالب نثری شیوا و مستحکم از امتیازات آن است. رعایت نکات فنی و پاکیزگی چاپ بخصوص در بکارگیری رنگهای طبيعي زرین و صحافی بسیار دقیق و نیز استفاده از کاغذ و مقوا و موادی که در تولید و بکار گرفته شده بر اصالت اثر افزوده است.