تحلیل سنت‌های مسلمانان: پژوهشی در احادیث حقوقی و متنی پدیدآور
هارالد موتسكي
ناشر بریل تاریخ انتشار 2010 محل انتشار None شابک 9789004180499 موضوع
فقه و حقوق اسلامی
دوره (ها)
   19

توضیحات

كتاب مجموعه هفت مقاله است كه به سبب ويژگي هاي مشتركي كه دارند ، كنار هم قرار گرفته اند . همه مقالات به " حديث " به معناي عام آن مي پردازند و داده هاي حديثي به مثابه داده هايي ارزشمند براي بازسازي تاريخ صدر اسلام تلقي شده است و همگي از روشي تبعيت مي كند كه مي توان براي تاريخ گذاري احاديث از آن بهره گرفت . در اين پژوهشها ضمن بررسي و تحليل انتقادي مطالعات پيشين ، ايده ها و روشهايي تازه عرضه شده كه به تحليل تاريخي احاديث غنا مي بخشد. ويژگي اصلي مقالات در اين كتاب آن است كه نشان مي دهند برخلاف تصور غالب در مطالعات غربي كه احاديث را عموما" جعليات دوره هاي متاخر تلقي مي كنند، مي توان با بهره گيري از روشهاي تحليل متني و سندي احاديث، با دقت نسبتا" زيادي خاستگاه و سير تطور حديث را از سده نخست هجري به اين سو شناسايي كرد.