جهان رمزواره هنرهای اسلامی پدیدآور
پاتریك رینگنبرگ
ناشر هارماتان تاریخ انتشار 2009 محل انتشار None شابک 9782296106642 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   19

توضیحات

دير زمان در دنياي غرب اين پرسش مطرح شده است كه جلوه هاي شگفت انگيز هنر در اسلام شعر، موسيقي، خط، معماري، نگارگري، نقوش گياهي و هندسي و غيره، آيا رمزي و رازي را در خود نهفته دارند و حامل پيامي مي باشند و يا صرفا" با انگيزه زيبا سازي آفريده شده اند و جنبة كاربردي دارند؟ اين كتاب پژوهشي عميق و گسترده براي پاسخ به اين پرسش و در حقيقت يافتن معاني و مفاهيم هنرهاي اسلامي است. مؤلف با اشاره به تنوع هنرهاي اسلامي در سه فضاي فرهنگي ايراني و ترك و عرب و با تاكيد بر وحدت آنها يادآور شده است كه متاسفانه تاكنون دربارة درك مفاهيم فلسفي و معنوي هنرهاي اسلامي غفلت شده است كه دو سبب را براي آن ذكر مي كند: يكي آنكه هنرمندان مسلمان برخلاف هنرمندان غرب، به گونه اي خاموش به آفرينش هنري خود مي پردازند و هياهو بپا نمي كنند. و ديگر آنكه، تفسير و معرفي اين آثار غالبا" با نگاهي بيگانه با فضاي فرهنگي اسلام، انجام پذيرفته است. نويسنده كتاب كه به وضوح با ادب و فرهنگ اسلامي آشناست ، روش پديدار شناسي، هنر هاي گونه گون اسلام را در "آئينه تاٌويل" ملاحظه مي نمايد و ناگزير آنها را دركانون انديشه هاي فلسفي و عرفاني و مذهبي جا مي دهد، نتيجه آنكه در نظر او هنر اسلامي در جلوه هاي مختلف و در عينيت خود، جهاني از تمثيل ها و رمز و رازها را منعكس مي نمايد كه بايد يك يك آنها را در بافت فرهنگي و فلسفي و ديني خود به دقت مشاهده نمود و معاني آنها را بازيافت و اين همان "تاٌويل" يا تفسيري است كه بايد به آن پرداخت. به نظر نويسنده براي شناخت هنر اسلامي ناگزير بايد با دنياي اسلام و با فضاي آن آشنا تا درك آنها ميسر گردد همانگونه كه "براي مطالعه و فهم افلاطون، حداقل تا زماني كه به او مي پردازند بايد افلاطون را همراهي نمايند". براي هنرمند و صنعت كار مسلمان، آفرينش جهان آيت حق و زيبائي آن نشاني از كمال حق است و اثر هنرمند هم در اين فضا و با اين ايمان آفريده مي شود. ازين رهگذر، كتاب ناخواسته به نوعي آثار شرق شناسان و اسلام شناسان را نيز به نقد كشانده است چه روش ايشان را براي مطالعه اسلام و هنر اسلامي كافي نمي‌داند.