هنرهای هندسه تزئینی: رساله‌ای اجمالی به فارسی درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تداخل اشکال متشابه یا متوافق پدیدآور
گلرو نجیب‌اوغلو
ناشر بریل تاریخ انتشار 2017 محل انتشار US شابک 0 موضوع
هنر و معماری ایرانی
دوره (ها)
   26

توضیحات

این اثر با ویرایش گلرو نجیب‌‌اوغلو و با مقدمه و مقاله آغازین وی، با عنوان «هنرهای هندسه تزئینی: رساله‌ای اجمالی به فارسی درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تداخل اشکال متشابه یا متوافق» (مجلدی در بزرگداشت آلپای ازدورال، مطالعات و منابع هنر و معماری اسلامی: الحاقاتی بر مُقَرنَس ، جلد 13، بریل، 2017) بر سند منحصر به فردی به فارسی تمرکز دارد که متعلق به دوران میانه است. این تنها منبع اصلی اسلامیِ شناخته شده است (به تاریخ 1300 میلادی باز می‌گردد)، طرح‌های هندسیِ الگوهای تزئینی را نشان می‌دهد، با متن‌‌های راهنمایِ گام به گام فارسی همراه است و نحوهی طراحیِ آن شکل‌های پیچیده را توضیح می دهد. این کتاب به شایستگی با گرایش کنونی به الگویابیِ هندسی اسلامی به عنوان منبعی الهام‌بخش برای موزاییک‌کاری و شکل‌های اشتقاقیِ پارامتریک در معماری و هنرهای معاصر انطباق دارد. با توجه به ارتباط چند وجهی این منبع با مورخان هنر و علوم، و نیز ریاضیدانان، فیزیکدانان، هنرمندان و معماران، هدف این کتاب ایجادِ امکان دسترسی بهتر به چنین منبع مهم و برگزیدهای در مورد هندسه‌ی کاربردی است. این مجلد شامل رونوشتی از نسخه‌ی خطیِ فارسی همراه با آوانویسی و ترجمه آن به انگلیسی (توسط ویلر م. تکستون) و نیز حاوی طرح‌های تحلیلیِ مرحوم آلپای ازدورال (متوفی 2003) است.