خودآگاهی در فلسفه اسلامی پدیدآور
یاری کائوکوا
ناشر انتشارات دانشگاه کمبریج تاریخ انتشار 2015 محل انتشار None شابک 0 موضوع
فلسفه
دوره (ها)
   24

توضیحات

خودآگاهی در فلسفهٔ اسلامی به بررسی شکل‌گیری و توسعه مفهومی خاص از «خودآگاهی» در فلسفه می‌پردازد. در این راستا نویسنده به تحلیل ابن سینا درباب خودآگاهی و نیز مباحث مختلفی که وی در این باره طرح کرده پرداخته است. همچنین، آنچه سهروردی در این زمینه و با بهره‌گیری از آرای ابن سینا مطرح کرده و نیز نگاه ملاصدرا به این موضوع نیز از نظر نویسنده دور نمانده است. در این پژوهش، با نشان دادن اینکه بحث خودآگاهی و فردیت بحثی پیشامدرن و غیرغربی است، این دیدگاه که این مفاهیم، مفاهیمی مدرن‌اند به چالش کشیده شده است.