ترجمه قرآن کریم به زبان روسی پدیدآور
ناظم زینال‌اف
ناشر مرکز ترجمه قرآن کریم تاریخ انتشار 2015 محل انتشار RU شابک 0 موضوع
معارف اسلامی
ترجمه متون اسلامی
قرآن‌پژوهی و تفسیر
دوره (ها)
   23

توضیحات