فتح دمشق: مطالعه منابع تاریخی دوره کلاسیک تاریخ اسلامی پدیدآور
ینس جی. شاینر
ناشر بریل تاریخ انتشار محل انتشار None شابک 0 موضوع
کلیات
دوره (ها)
   21

توضیحات