دستور زبان پارتی و پهلوی (فارسی میانه) پدیدآور
دزموند دورکین - مایسترنست
ناشر انتشارات فرهنگستان علوم اتریش تاریخ انتشار 2014 محل انتشار AT شابک 9783700175568 موضوع دوره (ها)
   23

توضیحات