شُبهه در حقوق اسلام: تاریخ قواعد حقوقی، تفسیر و حقوق کیفری اسلام پدیدآور
انتصار رب
ناشر انتشارات دانشگاه کمبریج تاریخ انتشار 2014 محل انتشار GB شابک 9781107080997 موضوع
فقه و حقوق اسلامی
دوره (ها)
   23

توضیحات

این کتاب با توصیف روایت داستان قصابی با کارد خونی به دست و متهم به قتل مردی آغاز می شود. این داستان در منابع اسلامی در گزارش قضاوتهای حضرت علی (ع) آمده است. مولف با شرح نگاههایی که در تفسیر این داستان پیدا شده کار خود را آغاز می کند و با این درآمد به تاریخ شک در فقه توجه ویژه نشان می دهد. این کتاب بر اساس ایده‌ای از دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی تصنیف شده است: «در نظر گرفتن فقه اسلامی بدون توجه به قواعد فقهی راه فهم ماهیت احکام فقهی و تفسیرهای حقوقی را هم در تاریخ و هم در دنیای معاصر می بندد». بهره‎‌مندی نویسنده از منابع گوناگون گذشته و امروزی او را در بررسی و پژوهش دقیق موضوع یاری رسانده است. این اثر پژوهشی که از سده دوم تا هشتم هجری را در بر می‌گیرد دارای چهار بخش و سه پیوست و نتیجه است.