شُبهه در حقوق اسلام: تاریخ قواعد حقوقی، تفسیر و حقوق کیفری اسلام پدیدآور
انتصار رب
ناشر انتشارات دانشگاه کمبریج تاریخ انتشار 2014 محل انتشار GB شابک 9781107080997 موضوع
فقه و حقوق اسلامی
دوره (ها)
   23

توضیحات