قرآن‌های عصر اموی پدیدآور
فرانسوا دروش
ناشر انتشارات بریل تاریخ انتشار 2014 محل انتشار US شابک 9789004255654 موضوع
معارف اسلامی
تاریخ اسلام
قرآن‌پژوهی و تفسیر
دوره (ها)
   23

توضیحات