زیارتگاه‌های علوی سوریه در سده‌های میانی: شیعه و سنّی و معماریِ هم‌زیستی موضوع: مقابر سادات علوی به منزلۀ مظهر معماری هم‌زیستی مذاهب اسلامی پدیدآور
استفانی مولدر
ناشر انتشارات دانشگاه ادینبرگ تاریخ انتشار 2014 محل انتشار GB شابک 9780748645794 موضوع
تاریخ اسلام
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   23

توضیحات