ژوستین لاندو کتاب (های) نویسنده
موزون و عقلانی: خوانش مقایسه‌ای دو رساله فارسی قرن 13 میلادی در فن شاعری
متولد 2010
توضیحات