شیلا بلر کتاب (های) نویسنده
هنر رسم الخط اسلامی
متولد
توضیحات

شیلا بلر هنرشناس شهیر در حوزه تمدنی آسیا و اسلام است و تاکنون ده‌ها کتاب و مقاله در این حوزه منتشر کرده‌ و بیش از نیم قرن است که در دانشگاه‌های آسیا، اروپا و آمریکا به تدریس اشتغال دارد.