آنابل کیلر کتاب (های) نویسنده
عرفان در تفسیر رشید‌ الدین میبدی
متولد
توضیحات

رفسور آنابل کیلر، محقق، نویسنده و پژوهشگر انگلیسی در حوزه ادبیات کلاسیک ایران است