عبدالرزاق شمس اشراق کتاب (های) نویسنده
سكه‌های نقره عصر خلفای اسلامی
متولد
توضیحات

شمس اشراق يكي از معدود سكه شناسان سرشناس به شمار مي آيد كه طي چهارسال تلاش مستمر و مسافرت هاي پي در پي به شهرهاي مختلف دنيا و با بهره گيري از تجارب شخصي خود اين كتاب را به زبان انگليسي تدوين نموده است . پيش از اين نيز كتابي درباره سكه هاي اسلامي از همين مولف به چاپ رسيده است.