هارالد موتسكي کتاب (های) نویسنده
تحلیل سنت‌های مسلمانان: پژوهشی در احادیث حقوقی و متنی
متولد
توضیحات

هارالد موتسكي متولد 1948 در برلين از 1968 بوده و تحصيلات خود را در حوزه مطالعات اسلامي انجام داده و در 1978 از رساله دكتري اش با عنوان "اقليت غير مسلمان در مصر " دفاع كرده است. وي هم اكنون استاد مطالعات اسلامي در دانشگاه "رادبرد" در نايمخن آلمان است.