جان گیلو کتاب (های) نویسنده
منسوجات در جهان اسلام
متولد
توضیحات

جان گیلو محقق برجسته‌ای که بیش از 30 عمر خود را سال صرف مطالعه، جمع آوری اطلاعات و سخنرانی درباره منسوجات کرده است. کتاب‌های او شامل هنر و صنایع دستی هند (با الی کوپر و بری داوسون)، پارچه های هند (با نیکلاس بارنارد)، پارچه های سنتی اندونزیایی، منسوجات جهانی (با برین سنتسان) و پارچه‌های آفریقایی و... است و در این اثر که به فارسی ترجمه و منتشر شده است او به پارچه‌های جهان اسلام پرداخته و با تقسیم‌بندی نواحی مختلف جهان اسلام به توضیح درباره پارچه‌های آنها پرداخته است.