مایا کری، سرپرست مجموعه‌های اسلامی در کتابخانه چستر بیتتی در دوبلین ایرلند، در سال 2001 دکتری خود را در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی در لندن دریافت کرد. رساله‌ی دکتری وی در مورد کتاب نقشه‌ی نجومی ستارگان اثر منجم ایرانی عبدالرحمان صوفی (متوفی 986) بود. آثار انتشاریافته‌ی وی زمینه‌های مختلف فرهنگ بصریِ ایران را در‌بر‌می‌گیرد، به ویژه هنر فرش، فلزکاری و هنرهای نوشتاری. کری همچنین در مورد تاریخ سیاسیِ گردآوری آثار هنری در خاور میانه در سده‌ی نوزدهم تحقیق می‌کند. وی طی سالهای 2009 تا 2018 مسئول بنیاد میراث ایران برای حفظ گنجینه‌های ایرانی در موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن بود.