مسیمو ویداله استاد باستان‌شناسی خاور نزدیک و باستان‌شناسیِ صنایع دستی در دانشگاه پادووا در ایتالیاست. در سالهای اولیه‌ی فعالیتهای علمی خود در شهر سوخته‌ی زابل به حفاری پرداخت (1977-1976). وی پس از آن همچنان با اشتیاق وافری به ایران باستان و میراث آن عشق می‌ورزد. در سال‌های پیش، با چندین باستان‌شناس ایرانی همکاری داشته و در درهی هلیل رود (منطقه‌ی جیرفت) و بار دیگر در زابل ایران به فعالیـت‌های باستان‌شناختی اشتغال داشته است. رشته‌ی اصلیِ تحقیقات وی ساختارِ باستانیِ صنایع دستی خاص و ارتباط چنین فعالیت‌هایی با تشکیلات سیاسیِ دولت-شهرهای اولیه است.