برگزیدگان دوره ۳۱

زبان و ادبیات فارسی در داغستان (بافت فرهنگی و تاریخی) پدیدآور
پاتیمت ماگامدوا علیبکوا
ناشر صدرا و مرکز تحقیقات آکادمی علوم روسیه شابک 9785907552128 موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   31

مطالعات معماری ایران پدیدآور
برنارد اوکین
ناشر دانشگاه ادینبورگ شابک 9781474474849 موضوع
هنر و معماری ایرانی
دوره (ها)
   31

ساختار اندیشه اقتصاد اسلامی پدیدآور
سامی الداغستانی
ناشر کمبریج شابک 9781108990813 موضوع
اقتصاد اسلامی
دوره (ها)
   31

پیکرتراشي خود (تهذیب نفس): اسلام، انانیت و شکوفايي انسان پدیدآور
محمد عمر فاروق
ناشر دانشگاه میشیگان شابک 9780472132621 موضوع
فلسفه
دوره (ها)
   31

حماسه حسینی در حافظه جمعی (الملحمه الحسینیّه فی الذاکره الجماعیّه) پدیدآور
محمدصادق بوعلاق
ناشر نقوش العربیه شابک 9789938076622 موضوع
تاریخ اسلام
دوره (ها)
   31