تاریخ انتشار: 12/3/2016 12:24:32 PM   شناسه خبر: 20
روسیه، میزبان آیین نخستین دوره جایزه منطقه‌ای کتاب سال

روسیه، میزبان آیین نخستین دوره جایزه منطقه‌ای کتاب سال

نخستین دوره جایزه منطقه‌ای کتاب سال پاییز ۲۰۱۶ در مسکو اعطا می‌شود.

دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در مسکو و چند مرکز دانشگاهی روسی   نخستین دوره جایزه منطقه ای کتاب سال را در پاییز امسال در مسکو برگزار می کند.  دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال، رایزنی فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه ، بنیاد بین المللی ایران شناسی مسکو ؛  بنیاد مطالعات اسلامی مسکو ؛ انستیتو اطلاعات علمی- فرهنگی آکادمی علوم فدراسیون روسیه و انستیتو شرق شناسی آکادمی علوم فدراسیون روسیه ارزیابی علمی آثار  و برگزاری این جایزه همکاری می کنند. موضوع این جایزه آثار روسی منتشر شده در سالهای 2014-2015 در حوزه مطالعات اسلام و ایران است.