تاریخ انتشار: 2/8/2017 2:48:52 PM   شناسه خبر: 19
ترجمه شاهنامه به زبان‌های دیگر ارزشمند و قابل تقدیر است

ترجمه شاهنامه به زبان‌های دیگر ارزشمند و قابل تقدیر است

استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در دیداری که دبیر علمی جایزه جهانی کتاب و گروهی از دانشجویان و اساتید ادبیات فارسی با ایشان داشتند تاکید کرد ترجمه شاهنامه به زبان‌های دیگر ارزشمند و قابل تقدیر است.

استاد محمدرضا شفیعی کدکنی استاد ادبیات فارسی دانشگاه تهران در این  دیدار تاکید کرد شاهنامه برای ما یرانیان میراث ارزشمندی است و معرفی&zwnjکننده فرهنگ ما ایرانیان است لذا باید ترجمه آن به زبان&zwnjهای دیگر مورد حمایت و تشویق قرار گیرد. لازم به ذکر است ترجمه کامل شاهنامه  به زبان ترکی استانبولی و فنلاندی از جمله آثار ارسال شده به دبیرخانه بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال است که در شمار آثار مرتبط با ادبیات فارسی مورد ارزیابی داوران قرار خواهد گرفت.