تاریخ انتشار: 12/3/2016 2:29:06 PM   شناسه خبر: 14
باید گام‌های بلندی برای افزایش اعتبار علمی این جایزه برداریم

باید گام‌های بلندی برای افزایش اعتبار علمی این جایزه برداریم

دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال در گفتگو با هیئت اجرایی بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی بر لزوم تلاش برای افزایش اعتبار علمی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی تأکید کرد.

دکتر محسن جوادی خطاب به اعضای هیأت اجرایی بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال گفت: گرچه داوری دقیق در خصوص جایگاه علمی این جایزه در قیاس با جایزه های مشابه دیگر که در کشورهای اسلامی یا خاور میانه اعطاء میشود سخت است، اما بر اساس آنچه در بررسی کارنامه برندگان یا ناشران آثار برگزیده می بینیم یا از خود مولفان می شنویم و یا از ارسال آثار مختلف توسط مولفان و ناشران متوجه می شویم میتوان به اهمیت و اعتبار علمی این جایزه پی برد. گاهی می بینیم به رغم اینکه جایزه در برخی کشورها از نظر مالی چند برابر جایزه ایران است اما برخی از برندگان این جوایز از اشاره به آن در کارنامه خود ابا میکنند زیرا آن را چندان معتبر نمیداند اما در مورد جایزه ایران دیدگاه متفاوتی دارند. اما به هر حال ما نباید از وضع فعلی راضی باشیم بلکه باید گام های بلندی در اعتبار بخشی بیشتر به این جایزه برداریم. تا حدی که دریافت آن امتیاز علمی فوق العاده ای برای مولفان به شمار آید.