تاریخ انتشار: 3/2/2019 11:04:59 AM   شناسه خبر: 1041
دومین دوره جایزه ابن‌‌سیناپژوهی

دومین دوره جایزه ابن‌‌سیناپژوهی

به اطلاع پژوهشگرانی که در حوزة زبان فارسی دربارة ابن‌سینا و آرای او تحقیق می‌کنند، می‌رساند پروفسور دیمیتری گوتاس، ابن‌سیناپژوه برجسته و استاد دانشگاه ییل که در سال ۲۰۱۵ برندة جایزة جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده است، جایزة نقدی خود را به بهترین پژوهش‌های دانشگاهی یا حوزویِ فارسی دربارة ابن‌سینا اهدا کرده است.

در این راستا، دبیرخانة جایزة جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و گروه مطالعات فلسفة اسلامی و قرون وسطی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی نخستین دورة جایزة ابن‌سینا‌پژوهی را در سال ۱۳۹۶ برگزار کرد، و در نظر دارد در سال ۱۳۹۷ دومین دورة این جایزه را در دو بخش زیر برگزار ‌کند:

الف) پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و رساله‌های سطح ۳ یا ۴ علوم حوزوی که در زمینة فلسفه یا منطق ابن‌سینا و به زبان فارسی نگاشته شده باشد و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ دفاع شده باشد.

ب) مقالات فارسی که دربارة فلسفه یا منطق ابن‌سینا نگاشته شده باشد و از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ منتشر شده باشد.

از مشارکت پژوهشگرانی که در دیگر کشورها پایان‌نامه یا مقاله‌ای به زبان فارسی دربارة ابن‌سینا نگاشته‌اند نیز استقبال می‌شود. این جایزه در بهار ۱۳۹۸ به اثر برگزیده اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند مدارک ذیل را حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ از طریق رایانشانی ذکر شده در این فراخوان ارسال نمایند:

۱. نسخه الکترونیکی (پی.دی.اف.) پایان‌نامه یا مقاله (هر شخص می‌تواند تنها یک اثر ارسال کند)؛

۲. تصویر مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکتری یا صورت‌جلسة دفاع، تأییدشده توسط دانشگاه یا مرکز آموزش عالی (در صورت ارسال پایان‌نامه)؛

۳. فهرست سوابق علمی (CV).

رایانشانی دبیرخانه: philosophy.ipm@gmail.com

تلفن دبیرخانه: 22803669

اطلاعات بیشتر در: www.bookaward.ir