تاریخ انتشار: 10/17/2017 2:14:33 PM   شناسه خبر: 1033
همایش بین المللی «نقش ابراهیم متفرقه در چاپ کتابهای فارسی در امپراتوری عثمانی»

همایش بین المللی «نقش ابراهیم متفرقه در چاپ کتابهای فارسی در امپراتوری عثمانی»

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1396 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 15 آذر 1396 زمان و مکان برگزاری همایش: موسسه خانه کتاب / دی 1396

برگزار کننده

موسسه خانه کتاب، مرکز فرهنگی یونس امره

 

محورهای اصلی

 • بررسی شخصیت تاریخی ابراهیم متفرقه
 • آثار چاپ شده به زبان فارسی در چاپخانه ابراهیم متفرقه
 • تالیفات ابراهیم متفرقه
 • نقش ابراهیم متفرقه در گسترش زبان فارسی
 • ابراهیم متفرقه آغازی برای چاپ در عثمانی
 • تاثیرگذاری ابراهیم متفرقه بر صنعت چاپ در امپراتوری عثمانی
 • تاثیرپذیری کشورهای اسلامی از فعالیتهای چاپی ابراهیم متفرقه

محورهای فرعی

 • ناشران و نویسندگان زبان فارسی در امپراتوری عثمانی
 • تاثیر کتاب های چاپ فارسی در عثمانی بر صنعت نشر ایران
 • فارسی نویسان امپراتوری عثمانی در عصر چاپ
 • آثار ترجمه شده چاپی از عثمانی به فارسی
 • آثار ترجمه شده چاپی از فارسی به عثمانی

 

راهنمای نگارش مقالات 

نویسندگان مقالات ملزم به رعایت برخی از اصول کلی در چارچوب مقاله خود، به قرار زیر است:

- مقالات باید دارای ساختار علمی-پژوهشی به ترتیب دارای بخش های صفحه مشخصات نویسنده، چکیده، مقدمه، روش تحقیق، بدنه مقاله، نتیجه گیری، پی نوشت و منابع باشد. 

-مقالات ارسالي در اين همايش نبايد پيش از اين در هيچ نوع مجله، كتاب، روزنامه يا سايت اينترنتي منتشر شده باشد.

-مقالات می توانند به هر كدام از زبان هاي فارسي و انگليسي ارسال گردند. 

-متن مقاله (با فونت: فارسی b- nazanin سایز 12 و انگلیسی times new roman  سایز 11 حداکثر 18  صفحه (با تمام اطلاعات:عکس،متن، نقشه و کلیه تصاویر) یک رو (هر صفحه 32 سطر) تنظیم گردد. 

-منابع به شکل ارجاع درون متنی در متن مقاله درج شود: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار:صفحه).

-منابع در فهرست منابع پایان مقاله به صورت زیر درج شود:

الف. کتاب ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. جلد. نام مترجم یا مصحح. محل انتشار: نام ناشر.)

ب. مقاله ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله. شماره مجله، شماره صفحه های مقاله در مجله.

ج. سند اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ). عنوان سند. از آدرس اینترنتی به طور کامل. بازیابی شده در تاریخ.

- هیات علمی همایش در رد یا قبول مقالات دریافت شده  و تصمیم گیری درباره شکل ارائه سخنرانی یا پوستر، آزاد است. 

-مقالاتي صرفا در اين همايش مورد داوري قرار مي گيرند كه تاكنون در هيچ مجله علمي داخلي يا خارجي در نوبت چاپ نبوده يا به چاپ نرسيده باشد.

-همایش در ویرایش، اصلاح و هماهنگسازی اصلاحات علمی مقاله به گونه ای که مفاهیم  آن تغییر نیابد برای درج در کتاب همایش آزاد است.

-چکیده و اصل مقالات باید به آدرس ibrahimmuteferrika@ketab.ir ارسال  شوند.

 

تقویم همایش

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1396

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 15 آذر 1396

زمان و مکان برگزاری همایش: موسسه خانه کتاب / دی 1396