تاریخ معماری ایران پدیدآور
ولفرام کلایس
ناشر انتشارت دیتریش رایمر تاریخ انتشار 2015 محل انتشار None شابک 0 موضوع
هنر و معماری ایرانی
دوره (ها)
   24

توضیحات

در این کتاب تاریخ معماری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعی که با توجه به ابعاد مختلف زمانی، مکانی و فرهنگی قلمروی گسترده دارد. در این اثر پژوهشی، آثار معماری ایران از حدود قرن شش پیش از میلاد تا دوره معاصر مورد توجه قرار گرفته است.نمونه‌هایی برجسته از معماری ایرانی که در بناهای پراهمیت همچون مسجدها، بازارها و کاخ‌ها تبلور یافته در بخش‌های جداگانه معرفی و بررسی شده‌اند. با توجه به تغییر و تحولاتی که معماری ایران در عصر حاضر داشته، بناهای مدرن امروزی نیز در این میان مورد توجه بوده است؛ چنان‌که می‌توان گفت اثر حاضر چشم‌اندازی وسیع را در موضوع مهم معماری ایرانی پیش روی مخاطبان می‌گشاید.