فرجام‌شناسی و کیهان‌شناسی: پیوندگاه مفهومی نظام دینی زرتشتیان پدیدآور
میهائیلا تیموش
ناشر نجمن توسعه مطالعات ایران تاریخ انتشار 2015 محل انتشار None شابک 0 موضوع
تاریخ و تمدن ایران باستان
دوره (ها)
   24

توضیحات

نویسنده در اثر خود با بهره‌گیری از روش‌های تاریخ نگاری و فیلولوژیک به بررسی برخی ابعاد فرجام‌شناسانه و کیهان‌شناسانهٔ زرتشتیان پرداخته است. این اثر به بررسی دقیق ادبیات فارسی دوره میانه پرداخته تا از رهگذر آن برخی جنبه‌های خاص در در دین زرتشتی را تحلیل کند: برای مثال تقارن آغاز و انجام جهان. این اثر  در بر دارنده اسنادی منتشر نشده در حوزه تاریخ مطالعات زردتشتی در فرانسه است.