نمادهای قدرت: پارچه‌های فاخر از سرزمین‌های اسلامی (از قرن ۷ تا ۲۱) پدیدآور
لوئیز مکی
ناشر موزه هنر کلیولند و انتشارت دانشگاه ییل تاریخ انتشار 2015 محل انتشار None شابک 0 موضوع
هنر و معماری اسلامی
هنر و معماری ایرانی
دوره (ها)
   24

توضیحات

یکی از منابع ارزشمند و کمتر مورد توجه قرار گرفته در بررسی پیشینه تاریخ و فرهنگ سرزمین‌های اسلامی، منسوجاتی است که از زمان‌های دور در این کشورها تولید می‌شده است. منسوجاتی که نه تنها میراثی گرانبها در شناخت و معرفی هنر و ذوق مردمان این سرزمین‌ها است، بلکه به یاری آن می‌توان اطلاعات مهمی در حوزه جامعه‌شناسی، فرهنگ، سطح رفاه اقتصادی و تمدن آنها به دست آورد. کتاب حاضر با استفاده و بررسی نمونه‌هایی کمیاب از پارچه‌هایی نفیس و کهن که در موزه‌ها نگهداری می‌شود ابعاد مختلفی از این این موضوع را بررسی و تحلیل کرده است . این پژوهش، در پیگیری بحث خود، انواعی از پارچه‌های فاخر را از قرون گذشته تا عصر حاضر مورد توجه قرار داده است.