دوازده انسان معصوم: امامان و بنای تشیّع پدیدآور
متیو پیرس
ناشر انتشارات دانشگاه هاروارد تاریخ انتشار 2016 محل انتشار None شابک موضوع
تاریخ اسلام
علم كلام
دوره (ها)
   24

توضیحات

با توجه به نقش سازنده و اثرگذار سیرهٔ اهل بیت در زندگی مسلمانان، سرگذشت و شرح حال زندگی این بزرگان همواره اهمیت بسیار داشته است. در اثر پیش رو به بررسی نقش این نوع حکایت‌ها در شکل‌گیری هویت شیعی پرداخته شده است. در این راستا تأملی خاص بر جنبه‌هایی مهم از این روایت‌ها از جمله ابعاد دینی و اجتماعی زندگی این بزرگان صوررت گرفته است. البته پژوهش حاضر معطوف به بررسی و تحلیل سرگذشت‌هایی است که از حدود قرن ده میلادی روایت شده و از آن رهگذر، توجه علمای شیعه بیشتر معطوف به تدوین آثاری شد که شرح حال همه امامان شیعه در آن آمده باشد. این آثار نقشی مهم در تصویر کردن زندگی امام معصوم در نگاه شیعه تا به امروز داشته است.