محمد هاشم کمالی کتاب (های) نویسنده
راه میانهٔ اعتدال در اسلام: اصل قرآنی وسطیة محمدهاشم کمالی
متولد
توضیحات

استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی و مدیر مؤسسه بین‌المللی مطالعات عالی اسلامی در مالزی، همچنین رئیس مؤسسه اندیشه و تمدن اسلامی است. به علاوه وی همکار مؤسسه مطالعات عالی برلین و فرهنگستان علوم افغانستان است. از جمله مهمترین آثار او می‌توان به: اصول فقه اسلامی، حقوق تجارت اسلامی و درآمدی بر شریعت اشاره کرد.