متیو پیرس کتاب (های) نویسنده
دوازده انسان معصوم: امامان و بنای تشیّع
متولد
توضیحات

نویسنده دکترای خود را از بخش مطالعات ادیان و الهیات دانشگاه بوستون در سال 2۰۱۳ دریافت کرد. پیش از آن نیز سابقه تحصیل و پژوهش در کشورهای ایران، مصر و یمن را داشته است. او سابقه تدریس در دانشگاه بوستون و کتابخانه نیوبری و سنتر کالج دانویل را دارد. همچنین نویسندهٔ مقالاتی درباره اسلام از جمله مدخل ابن شهرآشوب در ویرایش سوم دانشنامه اسلام است. او در کنفرانس‌های متعدد علمی مقالاتی ارائه کرده است و علاوه بر زبان انگلیسی به زبان‌های فارسی، عربی، آلمانی و فرانسوی آشنا است.